USD duy trì ở mức thấp, vàng ở đỉnh cao

Invest Now