Vàng thế giới tiến sát ngưỡng 1,300 USD/oz khi căng thẳng giữa Mỹ và Triều Tiên trở lại

Invest Now