Tỷ giá ngoại tệ ngày 14/12: USD chững lại chờ quyết định quan trọng

Invest Now